90 NGÀY THĂNG HẠNG KINH DOANH
CÙNG LIFE GIFT VN

TỪ 1/3 ĐẾN 31/5/2023

3 chuyến du lịch Hàn Quốc

1 năm sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe Life Gift VN

3 chỉ vàng SJC

1 xe máy Wave Alpha

Thành viên tham gia đáp ứng đủ 2 điều kiện dưới đây

Xét doanh số từ cao xuống, mỗi tháng tối thiểu 5 triệu và hướng dẫn 1 đại lý mới/tháng bên dưới đạt doanh số tối thiểu 2 triệu.

Vượt giới hạn của doanh số cộng dồn của 3 tháng

GIẢI MAY MẮN: 1 giải quay số ngẫu nhiên
Điều kiện quay: 5 triệu doanh số sẽ nhận được 1 vé quay thưởng

Cách thức tham gia
Thành viên tham gia đăng ký điền vào link theo form của BTC
Tham gia group zalo "VƯỢT GIỚI HẠN - LIFE GIFT"

XÉT THƯỞNG

ĐIỀU KIỆN

XÉT THƯỞNG

ĐIỀU KIỆN

Quét mã tham gia

TỪ 1/3 ĐẾN 31/5/2023

Đạt doanh số tối thiểu 5 triệu / tháng tính trên các sản phẩm PDP Life Gift (liên tục trong 3 tháng diễn ra chương trình)

Hướng dẫn cho 1 người mới/tháng (user mới hoặc đã đăng ký vào Droppii nhưng chưa phát sinh doanh số với PDP Life Gift) đạt doanh số tối thiểu 2 triệu/tháng

THÁNG

GIẢI THƯỞNG

 THÁNG

GIẢI THƯỞNG

COMBO CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CÙNG LIFE GIFT

Thành viên hoàn thành 3 tháng liên tục được thưởng Combo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Life Gift VN tương đương 10% doanh số cá nhân

THƯỞNG NGAY

TRỊ GIÁ 3.190K

1 Wow Meal
1 CordyPro
1 Cherry Extract

Thành viên mới tham gia từ tháng thứ 2 hoàn thành 2 tháng cuối sẽ được thưởng combo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lift Gift VN tương đương 10% doanh số cá nhân trong 2 tháng

THƯỞNG NGAY

TRỊ GIÁ 2.000K

THƯỞNG NGAY

1 CordyPro
2 Cherry Extract

Thành viên mới tham gia từ tháng thứ 3 hoàn thành 1 tháng cuối trong quý sẽ được thưởng combo sản phẩm bảo vệ sức khỏe Life Gift VN tương đương 10% doanh số cá nhân trong 1 tháng

TRỊ GIÁ 1.060K

QUÝ

GIẢI THƯỞNG

QUÝ

GIẢI THƯỞNG

01 GIẢI MAY MẮN

CHUYẾN DU LỊCH

HÀN QUỐC

03 GIẢI BA

02 GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU

01 GIẢI LAN TỎA XUẤT SẮC NHẤT

01 GIẢI BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT

1 NĂM SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM

CHĂM SÓC SỨC KHỎE LIFE GIFT

2 Combo Khởi động
2 Combo Sức khỏe nền tảng

2 Wow Meal F1
4 Lingzhi Coffee

TRỊ GIÁ 10.060K

1 NĂM SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM

CHĂM SÓC SỨC KHỎE LIFE GIFT

2 Combo Khởi động
2 Combo Sức khỏe nền tảng

2 Wow Meal F1
4 Lingzhi Coffee

TRỊ GIÁ 10.060K

1 CHỈ VÀNG SJC

CHUYẾN DU LỊCH

HÀN QUỐC

1 CHỈ VÀNG SJC

1 NĂM SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM

CHĂM SÓC SỨC KHỎE LIFE GIFT

2 Combo Khởi động
2 Combo Sức khỏe nền tảng

2 Wow Meal F1
4 Lingzhi Coffee

TRỊ GIÁ 10.060K

CHUYẾN DU LỊCH

HÀN QUỐC

1 NĂM SỬ DỤNG BỘ SẢN PHẨM

CHĂM SÓC SỨC KHỎE LIFE GIFT

2 Combo Khởi động
2 Combo Sức khỏe nền tảng

2 Wow Meal F1
4 Lingzhi Coffee

TRỊ GIÁ 10.060K

1 XE HONDA WAVE ALPHA

90 NGÀY THĂNG HẠNG KINH DOANH
CÙNG LIFE GIFT VN

TỪ 1/3 ĐẾN 31/5/2023

THAM GIA NGAY

GROUP CỘNG ĐỒNG
DROPPII – LIFE GIFT VN 

WEBSITE VỀ THƯƠNG HIỆU
WELLNESS BY LIFE GIFT