GIẢI THƯỞNG THÁNG

Doanh số tối thiểu 5 triệu/tháng, xét 3 tháng liên tục trong thời gian diễn ra chương trình.

Thành viên tham gia hoàn thành 3 tháng liên tục
được thưởng combo sản phẩm (Nacos, +Dr Lee, Newland)

Thành viên mới tham gia tháng thứ 2 hoàn thành
2 tháng cuối trong quý sẽ được thưởng combo sản phẩm
 (Nacos, +Dr Lee, Newland)

Thành viên mới tham gia tháng thứ 3 hoàn thành
1 tháng cuối trong quý sẽ được thưởng combo sản phẩm
(Nacos, +Dr Lee, Newland)

Thành viên tham gia hướng dẫn cho 1 người mới/tháng; user mới hoàn toàn đăng ký vào Droppii, đạt doanh số tối thiểu 2 triệu đồng.

Doanh số tối thiểu 5 triệu/tháng, xét 3 tháng liên tục.

Thành viên tham gia hướng dẫn cho 1 người mới/tháng; user mới hoàn thành đăng ký vào Droppii, đạt doanh số tối thiểu 2 triệu đồng.

PDP sẽ chọn ra Đại Lý, CTV có doanh số cao theo thứ tự: thứ nhất, thứ nhì, thứ ba,... để xét trao giải.

Doanh số tối thiểu 5 triệu/tháng, xét 3 tháng liên tục.

Thành viên tham gia hướng dẫn cho 1 người mới/tháng; user mới hoàn thành đăng ký vào Droppii, đạt doanh số tối thiểu 2 triệu đồng.

PDP sẽ chọn ra Đại Lý, CTV có doanh số cao theo thứ tự: thứ nhất, thứ nhì, thứ ba,... để xét trao giải.

PDP sẽ chọn ra Đại Lý, CTV có doanh số cao theo thứ tự: thứ nhất, thứ nhì, thứ ba,... để xét trao giải.

Thành viên tham gia hướng dẫn cho 1 người mới/tháng; user mới hoàn thành đăng ký vào Droppii, đạt doanh số tối thiểu 2 triệu đồng.

Doanh số tối thiểu 5 triệu/tháng, xét 3 tháng liên tục.

Doanh số tối thiểu 5 triệu/tháng, xét 3 tháng liên tục.

Thành viên tham gia hướng dẫn cho 1 người mới/tháng; user mới hoàn thành đăng ký vào Droppii, đạt doanh số tối thiểu 2 triệu đồng.

PDP sẽ chọn ra Đại Lý, CTV có doanh số cao theo thứ tự: thứ nhất, thứ nhì, thứ ba,... để xét trao giải.

Quét mã tham gia
GROUP ZALO NGAY!

Doanh số tối thiểu 5 triệu sẽ được tham gia 01 lượt vòng quay may mắn

Một người có thể sở hữu nhiều phiếu, người càng nhiều phiếu cơ hội trúng càng cao.