Bạn đã thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

Lõi tạo khoáng kiềm (dùng cho chai tạo kiềm ION-AL)