TẠO LINK AFFILIATE

LAN TỎA CÙNG BCA LIVING

HỆ THỐNG

Nhập tên user BCA ( lưu ý viết đúng mới được nhận)

Lưu ý nhập đúng thông tin

TẠO LINK - KIẾM TIỀN

Tạo link 

 

Nhập số điện thoại đại lý

Chọn sản phẩm cần tạo link Affiliate

Lấy link đi share và nhận data tư vấn $$$

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2020 Allrights reserved mystore.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔi

 
 

Address: Address number, Street, District, City, District

Hotline: + 84972220XXX

Email: email@mmystore.com

Website: mystore.com

Address: Address number, Street, District, City, District

7.990.

000đ

9.990.000đ

Nhận ưu đãi giảm giá ngay hôm nay!

ƯU ĐÃI 75%

00
00
00
00

Đăng ký khoá học

 

Thông tin

Mục tiêu

Lộ trình học